Kies uw taal

Privacy beleid

Het privacy beleid van FARMALINE

 

I. Grondslagen

Shop-Apotheke B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor een zinvol en economisch gebruik van onze website. Daarbij zorgen we ervoor dat de privacy en vertrouwelijkheid van alle klanten- en gebruikersgegevens gewaarborgd blijft. Hieronder lichten we toe wanneer we persoonsgegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor gegevensbescherming worden nageleefd.

II. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris Gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en tegelijkertijd de dienstverlener in de zin van de Duitse mediawet Telemediengesetz (TMG) is Shop-Apotheke B.V.. De contactgegevens van de verantwoordelijke personen zijn te vinden in de colofon. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Dr. Sebastian Kraska
IITR Datenschutz GmbH
Marienplatz 2
D-80331 München
[email protected]

III. Verwerking van uw persoonsgegevens

De wetgeving inzake gegevensbescherming regelt te verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn al die gegevens, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of adres. Ook telefoonnummers, mobiele nummers, faxnummer, bankrekeningnummers en verzekeringsnummers zijn persoonsgegevens.

Een subgroep van persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevenscategorieën. De wetgever beschouwt deze gegevens als bijzonder beschermingswaardig. Tot deze bijzondere persoonsgegevenscategorieën behoren bv. gegevens over gezondheid, seksueel gedrag en seksuele gerichtheid.

Gegevens die niet in verband kunnen worden gebracht met natuurlijke personen, vallen niet onder deze wetgeving.

1. Informatief gebruik

Als u onze website louter ter informatie gebruikt en zich niet aanmeldt, registreert of contact met ons opneemt, dan worden de volgende gegevens over uw bezoek aan de website of het openen van een bestand in een protocolbestand verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • IP-adres van de gebruikte computer;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • naam en URL van het geopende bestand;
 • de gebruikte browser;
 • aantal overgedragen bytes;
 • toestand van bezoek van website;
 • sessie-ID;
 • doorverwijzende website.

Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt met als doel het gebruik van onze website mogelijk te maken (het maken van een verbinding), de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen, de netwerkinfrastructuur technisch te beheren en onze website aan te kunnen bieden (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Bovendien worden deze gegevens voor interne statistische doeleinden en voor het verbeteren van onze website geëvalueerd (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG) en vervolgens gewist. Deze evaluatie gebeurt via een externe dienstverlener, zodat de verwerkingsverantwoordelijk alleen beschikt over geanonimiseerde evaluatieresultaten, waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald.

Bovendien maken we tijdens uw bezoek aan onze website gebruik van cookies en van analyseservices. Meer informatie hierover vindt u in het onderste deel van deze Verklaring inzake Gegevensbescherming.

2. Verdergaand gebruik

Naast het louter informatief gebruik van onze website, bestaat de mogelijkheid om via het contactformulier of per e-mail contact met ons op te nemen en ook om zich te registreren en aan te melden.

Bij contactname via ons contactformulier worden de volgende gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 • Registreren van uw contracten en bestellingen, facturatie, versturen van promotie-informatie voor Onze diensten;
 • Informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over producten en soortgelijke diensten die Wij leveren;
 • Onder voorbehoud van uw instemming met deze optie, informatie aan u doorgeven, onder andere via e-mail, over andere producten en diensten die Wij aanbieden;
 • naam;
 • e-mailadres;
 • optioneel: telefoonnummer;
 • andere persoonsgegevens die u ons in uw bericht verstrekt.

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de correspondentie met u en voor het verwerken van uw verzoek (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG) en worden vervolgens gewist, op voorwaarde dat geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Deze gegevens worden niet aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bovendien kunt u ook via de live chat-functie contact met ons opnemen (zie onder XII. LiveAgent Live-Chat).

Bij registratie verwerken we de volgende gegevens van u met als doel een klantenaccount aan te maken en de toegang tot dit account mogelijk te maken (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG):

 • naam;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • gekozen wachtwoord.

Als u een klantenaccount hebt aangemaakt, dan bewaren we deze gegevens zolang u bij ons geregistreerd blijft. Bovendien worden deze gegevens ook achteraf bewaard, als er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Na aanmelding en gebruik van uw klantenaccount verwerken we die gegevens die u ons in het kader van het instellen van uw klantenaccount vrijwillig in uw klantenaccount verstrekt (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Deze gegevens bewaren we zolang u bij ons geregistreerd blijft, in zover u deze gegevens niet voordien zelf via uw klantenaccount verwijdert. Bovendien verwerken we die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door u gevraagde services van onze homepage/klantenaccount (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Daartoe behoren in uitzonderlijke gevallen ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid (wettelijke grondslag art. 9 lid 2 punt h en a van de AVG) en betalingsgegevens (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG).

3. Gebruik van de webshop

Wanneer u onze webshop gebruikt en een order indient, verwerken we die persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw order en voor het verstrekken van onze klantendienst (naam, adres, e-mailadres, ordergegevens, betalingsgegevens, klantennummer, geboortedatum, telefoonnummer, IP-adres) en die gegevens die u ons daarnaast vrijwillig verstrekt. Wanneer u bij ons een order indient, moeten we bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en postadres vragen, en wanneer u per incasso betaalt, moeten we ook uw bankcode en rekeningnummer vragen. Deze gegevens hebben we nodig voor het verwerken van uw order en betaling en worden in dit kader verwerkt (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b van de AVG). Zo kunnen we uw order optimaal en tijdig uitvoeren. Als u de voor de orderverwerking benodigde gegevens (naam, adres, e-mailadres, ordergegevens, betalingsgegevens, klantennummer, geboortedatum, telefoonnummer) niet verstrekt, dan kunnen we uw order niet uitvoeren.

In het kader van uw order (bv. bij het indienen van doktersrecepten) verwerken we bovendien ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens, vooral dan gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden alleen verwerkt wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor medische verzorging en voor het uitoefenen van mogelijke rechten van onze kant (wettelijke grondslag art. 9 lid 2 punt f en h van de AVG).

Als u een klantenaccount hebt aangemaakt, dan worden deze gegevens permanent in uw klantenaccount opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer er geen wettelijke bewaarplicht bestaat en wanneer u geen verzoek tot wissing van de gegevens hebt ingediend, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doeleinde of wanneer het bewaren van de gegevens wegens andere wettelijke grondslagen niet toegestaan is.

4. Gebruik van betalingsdienstverleners

Bij gebruik van onze webshop geven we, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, de voor de afrekening benodigde persoonsgegevens door aan een van de volgende betalingsdienstverleners (wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b, en art. 9 lid 2 punt h van de AVG):

We maken gebruik van Ingenico Group, 28/32 Boulevard de Grenelle, 75015 Paris (Frankrijk) als orderverwerker, om u gebruikelijke betalingsmethodes zoals PayPal, Sofort en creditcards te kunnen aanbieden (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG).

Wanneer u kiest voor een betaling via PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Luxemburg), dan worden de benodigde gegevens voor het verwerken van de betaling (naam, adres, telefoonnummer, IP-adres, order en factuurgegevens) doorgegeven aan PayPal. Informatie over gegevensverwerking door PayPal vindt u in het Privacybeleid van Paypal.

IV. Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derde partijen wanneer dit nodig is voor het verwerken van een order of in het kader van een overeenkomst of rechtsvordering (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f, art. 9 lid 2 punt h en f van de AVG) of wanneer u vooraf uw toestemming hebt verleend (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt a, art. 9 lid 2 punt a van de AVG).

Voor het genereren van de door ons aangeboden services en diensten, maken we gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners voor het verwerken van uw persoonsgegevens (de verwerkers). Deze worden zorgvuldig door ons geselecteerd en schriftelijk ingehuurd. De dienstverleners zijn strikt onderworpen aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Zo maken we gebruik van diverse IT-dienstverleners.

In het kader van onze orderverwerking ontvangen de door ons ingezette dienstverleners (zoals transportmaatschappijen, logistische bedrijven, banken) die gegevens die nodig zijn voor het verwerken van orders en opdrachten. We geven uw e-mailadres indien nodig door aan de door ons ingezette logistische bedrijven voor het toesturen van een leveringsbericht. In het kader van dit leveringsbericht kunt u indien nodig de bezorging van het pakket beheren en de leverdatum of het leveradres wijzigen. Afhankelijk van het door u gekozen logistische bedrijf, geven we de gegevens door aan een van de volgende ondernemingen (wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 paragraaf punt b van de AVG):

Bpost
Munt 1
1000 Brussel (België)

DPD Nederland BV
Tormentil 10
5684PK Best (Nederland) 

 

V. Verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Naast het verzamelen en verwerken van uw gegevens voor het behandelen van uw aankoop bij Shop-Apotheke B.V., gebruiken we uw gegevens- in het kader van wettelijke regelingen en/of met uw toestemming - ook om u te communiceren over uw orders, bepaalde producten of marketingsacties en om u producten of services aan te bevelen die u kunnen interesseren. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kunt u op elk moment volledig of voor bepaalde maatregelen weigeren of u kunt u toestemming daartoe intrekken ([email protected]), zonder dat daarvoor andere kosten ontstaan dan de communicatiekosten op basis van de standaardtarieven.

We geven geen gegevens aan derde door voor marketingdoeleinden van derden. We verkopen uw adres niet. Shop-Apotheke B.V. ondersteunt geen spam.

1. Nieuwsbrief

U ontvangt onze nieuwsbrief uitsluitend met uw toestemming (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt a van de AVG). Voor deze service verwerken we uw e-mailadres en, als u ons deze gegevens vrijwillig hebt verstrekt, uw naam, geboortedatum en geslacht. Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde “double opt-in”-procedure. U ontvangt pas een nieuwsbrief per e-mail van ons wanneer u ons voordien uitdrukkelijk hebt bevestigd dat we de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, ontvangt u een bevestigingsmail. Door op de link in deze e-mail te klikken, bevestigt u dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres en indien nodig andere door u verstrekte gegevens, om u informatie over producten van ons gamma te sturen. Uitsluitend voor dat doeleinde geven we uw gegevens door aan onze e-mail-dienstverlener Episerver GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin (Duitsland). Indien u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van Shop-Apotheke B.V., dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de communicatiekosten op basis van de standaardtarieven. Klik daartoe simpelweg op de uitschrijvingslink die zich in elk van onze nieuwsbrieven bevindt. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking, wordt daardoor niet aangetast.

2. Gepersonaliseerde productaanbevelingen per e-mail

Voor het verzenden van deze e-mails geven we uw gegevens door aan onze e-mail-dienstverlener Episerver GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin (Duitsland). Andere persoonsgegevens, met name gegevens over uw gezondheid, worden niet doorgegeven.

VI. Uw rechten

U hebt tegenover de hierboven vermelde verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten:

 • recht op gratis uitsluitsel over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, recht op een kopie van deze gegevens, recht op uitsluitsel onder andere over de herkomst en ontvangers van de gegevens, over het doel van de gegevensverwerking en over de periode gedurende welke de gegevens zullen worden opgeslagen (art. 15 van de AVG);
 • recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens (art. 16 van de AVG), gegevenswissing (art. 17 van de AVG) of beperking van de verwerking (= niet beschikbaar stellen; art. 18 van de AVG) van deze gegevens;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van gegevens, als de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke gebeurt (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG) en u gronden aanvoert die tegen een verwerking van de gegevens (art. 21 van de AVG).
 • het recht op overdracht van de door u verstrekte gegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 van de AVG).
 • Indien u ons toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verleend, dan kunt u deze toestemming met werking voor de toekomst intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaande aan deze intrekking, blijft onverlet.


Dergelijke verzoeken moeten worden gericht aan het vermelde adres van Shop-Apotheke B.V.:
Shop-Apotheke B.V.
Erik de Rodeweg 11-13
NL-5975 WD Sevenum (Nederland)
E-mail: [email protected]

Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen over vermeende inbreuken tegen de gegevensbeschermingswetten, en dit bij een toezichthouder, hetzij in het land van het hoofdkantoor van de verwerkingverantwoordelijke, van uw woonplaats, van uw werk of van de inbreuk (art. 77 van de AVG).

Bevoegde toezichthouder voor de verwerkingsverantwoordelijke:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
NL 2509 AJ DEN HAAG
Tel. 0031-70-88885-00
cbpweb.nl

Neem eerst contact met ons op, voordat u zich bij de toezichthouder meldt.

VIII. Versleuteling

Uw veiligheid bij online aankopen is belangrijk voor ons. Shop-Apotheke B.V. heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen.

VII. Gegevensbeveiliging

Alle door u verstrekte gegevens worden beveiligd met SSL-versleuteling. Secure Socket Layer (SSL) is een protocol dat is ontwikkeld om een veilige gegevensoverdracht via het internet mogelijk te maken. SSL maakt gebruik van de Public-Private-Key-procedure. Daarbij kunnen de met een openbaar toegankelijke sleutel gecodeerde gegevens alleen weer met een bepaalde privésleutel worden ontsleuteld.

IX. Aanbieding van voordelen door Sovendus GmbH

Voor het selecteren van een u voor u interessant aanbod van waardebonnen op onze homepage, geven we de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimeerd en versleuteld door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (hierna genoemd “Sovendus”) (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt in het licht van een mogelijk bezwaar tegen reclame (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt c van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en worden in principe na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Bovendien geven we voor facturatiedoeleinden gepseudonimiseerde ordernummers, orderbedragen met munteenheid, sessie-ID's, couponcodes en tijdstempels door aan Sovendus (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Als u interesse hebt in een waardebon van Sovendus en uw e-mailadres geen reclame weigert, en u klikt op een - alleen in dat geval weergegeven - waardebon-banner, dan geven we uw aanspreektitel, naam en e-mailadres versleuteld door aan Sovendus voor het voorbereiden van de waardebon (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.

X. Aanbieding van waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor het selecteren van een regionaal voor u interessant aanbod van voordelen, geven we uw aanspreektitel, geboortejaar, land, postcode, hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (hierna genoemd “Sovendus”) (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt bovendien door Sovendus gebruikt in het licht van een mogelijk bezwaar tegen reclame (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt c van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en worden in principe na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Wanneer u op een aanbod klikt, dan geven we bovendien uw naam, adres en e-mailadres versleuteld door aan Sovendus voor het voorbereiden van een gepersonaliseerde aanvraag van de aanbieding bij de productaanbieder (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.

XI. Cookies

Wanneer u onze website gebruikt, worden, naast de hierboven beschreven gegevensverwerking, op uw computer ook zogenaamde cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst en die door uw browser op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zorgen voor een goede werking van onze website, voor een gebruikersgerichte en naadloze navigatie op onze website en voor een gebruiksvriendelijkere, doeltreffendere en veiligere website. Wij of onze partners - bij het aanbieden van cookies van derde partijen - kunnen deze cookies tijdens uw bezoek aan onze website uitlezen. In het cookie wordt informatie opgeslagen die voor elk specifiek eindapparaat worden gegenereerd. Dit betekent echter niet dat we daardoor direct uw identiteit achterhalen.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie, m.a.w. nadat u uw browser hebt gesloten, gewist (de zogenaamde technische of sessie-cookies). Deze cookies slaan een sessie-ID op waarmee uw computer bij uw volgende bezoek aan onze website kan worden herkend en maken bepaalde functies van de website mogelijk.

Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en worden pas na een bepaalde tijd gewist. Met deze cookies kunnen wij of onze partnerbedrijven bij uw volgende bezoek uw browser en eventueel ingevoerde gegevens en instellingen herkennen (permanente cookies). Deze cookies dienen er deels ook voor om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te analyseren zodat we onze website voor u kunnen optimaliseren.

De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de vermelde doeleinden voor het beschermen van onze gerechtvaardigde belangen, overeenkomstig art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt ingelicht en dat u cookies slechts in individuele gevallen kunt toestaan, cookies in bepaalde gevallen of algemeen kunt weigeren, en dat de cookies bij het sluiten van uw browser automatisch worden gewist. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden aangetast.

Gaat u niet akkoord met het gebruik van cookies, dan vindt u onder de volgende link ook de Opt-out-optie voor het weigeren van het gebruik van cookies op deze website.

Privacy-instellingen

XII. LiveAgent Live-Chat

Hebt u vragen over het gebruik van onze webshop, dan kunt u ook per chat contact met ons opnemen (hier wordt geen productadvies of farmaceutisch advies geboden). We gebruiken daartoe LiveAgent (Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, Slovakia), een live-chat-software van de onderneming Quality Unit s.r.o. LiveAgent gebruikt cookies om persoonlijk contact met u in de vorm van een live chat op de website mogelijk te maken (wettelijke grondslag art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt b en f van de AVG). Wanneer u de live chat gebruikt, dan verzamelt LiveAgent in het begin kortstondig uw IP-adres om geografische informatie in te winnen over de locatie van waaruit de u de live chat opstart. Op die manier kan LiveAgent u een klantenservice aanbieden die aan uw behoeften is aangepast. Het IP-adres wordt uitsluitend voor dit doel verzameld en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren of om deze gegevens te combineren met een pseudoniem.

Gebruik van analyse- en optimaliseringstools op onze website

Voor een gepaste vormgeving en optimalisering van onze website, worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe (Duitsland) (http://www.econda.de) gepseudominiseerde gegevens verzameld en opgeslagen (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Onder pseudoniemen worden gebruiksprofielen aangemaakt die dienen voor het analyseren van het bezoekersgedrag en die worden geanalyseerd voor het verbeteren en vormgeven van onze website. Daartoe wordt gebruik gemaakt van cookies. Gebruiksprofielen worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem en worden niet gebruikt om de bezoeker persoonlijk te identificeren. IP-adressen worden meer bepaald direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, zodat de gebruiksprofielen niet aan de IP-adressen kunnen worden gekoppeld. Bezoekers van deze website kunnen op elk moment bezwaar aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de toekomst, en dit via de volgende link: www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html). Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Nadat u al uw cookies hebt verwijderd, moet u opnieuw op de link klikken.

Bovendien maakt deze website gebruik van de webanalysedienst AB Tasty van AB TASTY SAS, die voor A/B- en multichoice-testen wordt gebruikt. Deze service maakt gebruik van cookies om de browser van een bezoeker te identificeren en om het gebruik van deze website te analyseren en verbeteren (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Daardoor kunnen we onze website weergeven met individuele, enigszins gevarieerde inhoud. De IP-adressen worden direct na ontvangst ingekort, zodat ze niet meer kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde persoon. Meer informatie over hoe AB Tasty uw gegevens verwerkt, vindt u op www.abtasty.com/uk/terms-of-use/ . Op deze pagina vindt u ook instructies over hoe u de tracking op elk moment kunt deactiveren.

XV. Gebruik van tools voor gebruiksgebaseerde online reclame

Om gebruikers ook buiten onze website interessante reclame te kunnen tonen, worden via verschillende tools van derde aanbieders en de daarbij gebruikte permanente cookies, gegevens over de activiteiten van de bezoekers van onze website verzameld en verwerkt (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). Met reclame die aangepast is aan het zoekgedrag en gebruik van onze website, willen we de kans verhogen dat de bezoeker ook buiten onze website passende en interessante reclame voor onze producten wordt getoond. Dankzij de analyse van de verzamelde gegevens kunnen we bovendien de relevantie van de reclame beoordelen en de reclame desbetreffend optimaliseren. Via de gebruikte tools maakt uw browser tijdens uw bezoek aan onze website, regelmatig automatisch een directe verbinding aan met de server van de tool-aanbieder. Bij sommige tools hebben we geen directe invloed op welke gegevens door de aanbieder specifiek worden verwerkt. Regelmatig worden in het kader van de hierna vermelde diensten voor de hierboven vermelde doeleinden de volgende gegevens doorgegeven aan de aanbieders:

 • gegevens van de TTP-header (bv. IP-adres, browser, URL van de website, datum en tijd);
 • gegevens van de meetpixels (bv. pixel-ID en cookie-ID);
 • aanvullende informatie over het bezoek aan onze website (bv. ingediende order, aangeklikte producten).

Indien het hoofdkantoor van de onderneming zich in de Verenigde Staten bevindt, dan worden de gegevens regelmatig doorgestuurd naar servers in de Verenigde Staten en worden ze daar opgeslagen en verwerkt. Beschikt u over een gebruikersaccount bij de desbetreffende aanbieder, dan kan deze de verzamelde gegevens mogelijk koppelen aan uw gebruikersaccount. Wilt u dit voorkomen, dan dient u zich eerst uit dat gebruikersaccount uit te loggen voordat u onze website bezoekt. We gebruiken de volgende tools:

Google* (AdWords, DoubleClick)
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten
Tel: +1 650 253 0000
Fax: +1 650 253 0001
E-Mail: [email protected]
Gegevensbescherming door aanbieder
policies.google.com/privacy
Opt-out-optie
adssettings.google.com/authenticated
Google is gecertificeerd overeenkomstig de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarom de garantie dat het de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Criteo
Criteo SA
32 Rue Blanche, 75009 Paris
Frankrijk
Tel.:+33 (0) 1 40 40 22 90
E-mail: [email protected]
Gegevensbescherming door aanbieder
www.criteo.com/de/privacy/
Opt-out-optie
www.criteo.com/de/privacy/

Affilinet
Affilinet GmbH
Sapporobogen 6-8
80637 München
Duitsland
Fax: +49 (0) 89-435710100
Gegevensbescherming door aanbieder
www.affili.net/de/knowledge-zone/datenschutz-compliance
Opt-out-optie
modules.affili.net/consent/program/3174

Bing Ads
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Verenigde Staten
Tel.: +49 (0) 1806 - 67 22 55
Gegevensbescherming door aanbieder
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Opt-out-optie
advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads Microsoft Corporation is gecertificeerd overeenkomstig de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarom de garantie dat het de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Yahoo
Oath
Customer Care - Privacy Policy Issues
701 First Avenue
Sunnyvale, CA 94089
Verenigde Staten
Gegevensbescherming door aanbieder
policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html
Opt-out-optie
aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/

Adobe Media Optimizer
Adobe Systems Software Ireland Limited
4-6 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ierland
Tel: +49 - (0) 89 31 705 0
Privacybeleid:
www.adobe.com/de/privacy/policy.html
Opt-out-optie:
www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Facebook
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2
Ierland
Privacybeleid:
www.facebook.com/privacy/explanation
Opt-out-optie:
www.facebook.com/ads/Webseite_custom_audiences/
Facebook is gecertificeerd overeenkomstig de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarom de garantie dat het de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)).

retailerweb GmbH & Co. KG
Kaiserstraße 23
D- 90403 Nürnberg
Privacybeleid:
www.retailerweb.net/privacy-policy.do
Opt-out-optie:
www.retailerweb.net/content-optout.do
U kunt de gegevensverwerking via de gebruikte cookies verhinderen of beperken via de instellingen van uw browser (zie “Cookies” hierboven) of op de vermelde websites van de aanbieders.

XVI. Gebruik van AdRoll

Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie AdRoll (Semantic Sugar Inc. (dba AdRoll), 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten; Europees hoofdkantoor: AdRoll EMEA, Level 6; 1, Burlington Plaza Burlington Road; Dublin 4, Ierland). Bij uw bezoek aan onze website worden in uw browser cookies of smart pixels van de aanbieder geplaatst, waarmee gegevens zoals informatie over uw eindapparaat en browser (IP-adres), de hash-waarde van uw e-mailadres, de tijd van uw bezoek en het navigatiepad van uw bezoek worden verzameld en verwerkt. Met behulp van deze gegevens kunnen we u buiten onze website doelgerichte aanbiedingen en producten tonen die voor uw interessant kunnen zijn (wettelijke grondslag: art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG).

Meer informatie over de gegevensverwerking door AdRoll en de optie om bezwaar aan te tekenen (opt-out-optie) tegen de analyse van uw navigatiegedrag, vindt u hier: https://www.adrollgroup.com/de-DE/privacy.

U kunt de gegevensverwerking door de geplaatste cookies verhinderen of beperken via de instellingen van uw browser (zie “Cookies” hierboven).

XVII. Gebruik van YouTube-video's

Op onze website worden indien nodig (bv. in onze blogs) video's ingebed van YouTube, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna “Google” genoemd). We gebruiken deze video's in “geavanceerde beveiligingsmodus”, zodat eerst alleen uw IP-adres naar een Google-server (bv. in de VS) wordt gestuurd om een voorbeeldweergave te kunnen tonen. Pas wanneer u op de video klikt, wordt de inhoud weergegeven en wordt dit via een Google-cookie beheerd. Als u met een Google-profiel bent ingelogd, dan kunnen uw gegevens direct aan uw profiel worden gekoppeld. Wilt u dit niet, dan moet u zich eerst uit uw Google-profiel uitloggen voordat u onze website gebruikt. YouTube verwerkt uw gegevens mogelijk als gebruiksprofiel en gebruikt dit profiel voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en het aanbieden van de website.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door YouTube en Google en uw desbetreffende rechten, en ook meer informatie over de instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het Privacybeleid van Google.

XVIII. Gebruik van 3qsdn

We maken gebruik van de video-diensten van 3Q GmbH, Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin (Duitsland) om video's technisch correct op onze website weer te geven en u op die manier interessante informatie te kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG). 3Q GmbH plaatst op uw eindapparaat een cookie, dat bepaalde gegevens voor het voorstellen en weergeven van video's opslaat en naar 3Q GmbH doorstuurt. 3Q GmbH kan op basis van deze gegevens ons video-aanbod analyseren en op die manier onze website verbeteren. De naar 3Q doorgestuurde persoonsgegevens zijn in principe het IP-adres, de tijdstempel, het URL-adres, de user agent en die gegevens die nodig zijn voor statistische doeleinden. Verder hebben we geen invloed op de gegevensverwerking door 3Q GmbH. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van 3Q: https://www.3qsdn.com/de/datenschutz_und_richtlinien

U kunt de gegevensverwerking door de gebruikte cookies verhinderen of beperken via de instellingen van uw browser (zie “Cookies” hierboven).

XIX. Gebruik van Trustpilot

Voor het weergeven van ons Trustpilot-keurmerk en van de ingewonnen beoordelingen alsook voor het aanbieden van Trustpilot-producten voor kopers na het indienen van een order, is op deze website de Trustpilot Trustbadge ingebed. De Trustbadge en de daarmee verworven services worden aangeboden door Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen K, Denemarken. Bij een bezoek aan Trustbadge slaat de server automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bv. uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, het doorgestuurde gegevensvolume en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en uw bezoek documenteert. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het garanderen van een storingsvrije werking van de website en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website automatisch overschreven (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f van de AVG).

Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trustpilot doorgegeven als u daartoe de toestemming hebt verleend of als u na het indienen van een order kiest voor het gebruik van Trustpilot-producten of als u zich reeds voor het gebruik van deze producten hebt geregistreerd. In dat geval geldt de tussen u en Trustpilot getroffen contractuele overeenkomst. Voor de gegevensverwerking die in dit kader plaatsvindt, is alleen Trustpilot verantwoordelijk (https://www.trustpilot.com/).

XX. Gebruik van Twitter-plug-ins (bv. de Twitter-knop)

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde “sociale plug-ins” (hierna “plug-ins” genoemd) van de micro-blog-dienst Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (hierna “Twitter” genoemd). Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Twitter-logo, bv. in de vorm van een blauwe “Twitter-vogel”. Een overzicht van de Twitter-plug-ins en hun vormgeving vindt u hier: twitter.com/about/resources/buttons

We gebruiken daarbij de zogenaamde “twee-clicks-oplossing”. Dit betekent dat bij een louter bezoek aan onze website nog geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-ins. Pas wanneer u op de knop van de aanbieder klikt, wordt de plug-in geactiveerd en worden gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in.

Wanneer u de plug-in activeert door op de knop te drukken, dan ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft bezocht, ook als u geen profiel bij Twitter heeft of als u op dat moment niet op Twitter bent ingelogd. Deze gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) worden door uw browser direct naar een server van Twitter in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Twitter verwerkt uw gegevens mogelijk voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en het aanbieden van een website, en maakt in dat kader mogelijk een gebruiksprofiel aan.

Bent u bij Twitter ingelogd, dan kan Twitter uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Twitter-account. Wanneer u plug-ins gebruikt, bv. door op de Twitter-knop te klikken, dan wordt deze informatie ook direct naar een server van Twitter gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien mogelijk op uw Twitter-account openbaar gemaakt en aan uw contactpersonen bekend gemaakt.

Wilt u niet dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt aan uw Twitter-account, dan dient u zich eerst bij Twitter uit te loggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het plaatsen van de Twitter-plug-in ook volledig verhinderen met behulp van add-ons van uw browser, bv. met de script blocker “NoScript” (noscript.net/).

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door Twitter en uw desbetreffende rechten, en ook meer informatie over de instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Twittertwitter.com/privacy.

XXI. Gebruik van social plug-ins van Facebook

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “social plug-ins” van het sociale netwerk facebook.com (hierna “Facebook” genoemd). Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten. Meer informatie over de werking van individuele plug-ins en hun vormgeving, vindt u op: developers.facebook.com/docs/plugins/. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo (een witte “f” op een blauwe tegel, of een “duim omhoog”-teken) of aan de extensie “Facebook Social Plugin”.

We gebruiken daarbij de zogenaamde “twee-clicks-oplossing”. Dit betekent dat bij een louter bezoek aan onze website nog geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-ins. Pas wanneer u op de knop van de aanbieder klikt, wordt de plug-in geactiveerd en worden gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in.

Wanneer u de plug-in activeert door erop te klikken, maakt u via uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook aan. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt, en daarom verstrekken we de volgende informatie voor zover ons bekend: Aan Facebook wordt de informatie doorgegeven dat u die pagina van onze website hebt bezocht die de social plug-in bevat. Als u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, kunnen uw bezoek aan onze website en ook al uw interacties met de social plug-ins (bv. als u op de Like-button klikt of een commentaar publiceert) aan uw Facebook-profiel worden gekoppeld en bij Facebook worden opgeslagen. Om te verhinderen dat Facebook de hierboven vermelde gegevens van uw bezoek aan onze website koppelt aan uw Facebook-profiel (als u lid van Facebook bent), dient u zich eerst bij Facebook uit te loggen voordat u onze website bezoekt. Zelfs als u geen Facebook-profiel hebt, kunnen we niet uitsluiten dat Facebook uw IP-adres opslaat.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten, en ook meer informatie over de instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/policy.php.
Daar vindt u bovendien een overzicht van de instellingsopties van uw persoonlijke Facebook-profiel voor het beschermen van uw privacy en uw desbetreffende rechten.
Om een algemene toegang door Facebook tot uw gegevens op onze en andere websites te voorkomen, kunt u social plug-ins van Facebook blokkeren met behulp van een add-on voor uw browser, bv. met “Facebook Blocker“ van webgraph.com.

XXII. Kredietwaardigheidscontrole

Als u ons daartoe de uitdrukkelijke toestemming hebt verleend, behouden we ons het recht voor om een controle van uw identiteit en kredietwaardigheid aan te vragen bij een gespecialiseerde dienstverlener (kredietinformatiedienst). Daartoe geven we uw voor de kredietwaardigheidscontrole benodigde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres) door aan de volgende onderneming(en): Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg (Duitsland). Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaardes (score-waarden) zijn die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures berekend zijn en waarvan de berekening onder andere rekening houdt met adresgegevens. De gegevens over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruiken we voor een gestaafde beslissing over het aangaan, uitvoeren en stopzetten van contractuele relaties. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar onze bovenvermelde contactgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties (bv. aankopen op krediet, incasso-opdrachten) niet meer kunnen aanbieden. Meer informatie over de werkwijze van Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG vindt u op www.buergel.de.

XXIII. Wettelijke garanties

Op verzoek van de bevoegde instellingen kunnen we in uitzonderlijke gevallen inlichtingen verstrekken over de verzamelde persoonsgegevens, in zover dit nodig is voor gerechtelijke vervolging, risicopreventie, het uitvoeren van wettelijke taken van de Duitse Dienst voor Bescherming van de Grondwet of van de Duitse militaire inlichtingendienst, of voor het uitoefenen van auteursrechten. (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt c, e en f, en art. 9 lid 2 punt g en f van de AVG). Meer bepaald hebben we ook zonder desbetreffend verzoek het recht om inhoud op te slaan en aan derden door te geven als dit wettelijk voorgeschreven is (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt c, art. 9 lid 2 punt g van de AVG) of als dit naar ons oordeel nodig en wettelijk toegestaan is om:

 • wettelijke bepalingen of gerechtelijke verzoeken of overheidsverzoeken uit te voeren (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt c, art. 9 lid 2 punt f en g van de AVG);
 • te reageren op het instellen van een rechtsvordering door derde partijen (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f, art. 9 lid 2 punt f van de AVG);
 • de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van de Shop-Apotheke B.V, gebruikers van de website of van de openbaarheid te beschermen (art. 6 lid 1 paragraaf 1 punt f, art. 9 lid 2 punt f van de AVG).Vragen, klachten of commentaren over gegevensbescherming kunt u richten naar het e-mailadres: [email protected]

 

Versie van Verklaring inzake Gegevensbescherming: Juli 2018