Het privacy beleid van Farmaline, uw online apotheek.

Uw gezondheid, onze zorg... maar ook Uw gegevens, onze verantwoordelijkheid!

1. Algemeen

Shop Apotheke BV is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van alle bezoekers van zijn website https://www.farmaline.nl ("Website"). Daarom heeft Shop Apotheke BV maatregelen genomen om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Hierna zullen wij uitleggen welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en beschermen. Door het gebruik van de Website stemt u ermee in dat Shop Apotheke BV uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

 

2. Definities

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zijnde Farmaline NV, hierna verder ook “Farmaline”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”.

Gebruiker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon die ons of onze website bezoekt of enige gegevens verstrekt.

Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop de verantwoordelijke een beroep doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders, koerierdiensten, incassobedrijven, aanbieders van mailingsoftware gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

 

3. Adres en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De website wordt beheerd door Shop Apotheke BV, met maatschappelijke zetel aan de Dirk Hartogweg 14, 5928LV Venlo, Nederland, en is ingeschreven in de K.v.K. Venlo 63956004 en draagt als BTW-identificatienummer NL8554.679.03.B01.

U kan de verantwoordelijke bereiken op de volgende manieren:

 • via mail: info@farmaline.nl
 • via telefoon: 00 31 (0) 85 888 04 06
 • via het contactformulier

4. Verzameling, gebruik en/of verwerking van gegevens

Wanneer U onze site bezoekt en er eventueel een bestelling plaatst, verzamelen we bepaalde informatie. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: contactgegevens (naam, voornaam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, vast of mobiel nummer in geval van bestelling), geboortedatum (om te valideren dat U meerderjarig bent en als onderdeel van het gezondheidsprofiel), alle gegevens over bestellingen en retours, en het IP adres vanwaar U onze website bezoekt.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren Uw gegevens voor specifieke doeleinden, namelijk om: de inhoud en de kwaliteit van onze website te verbeteren; de inhoud en weergave van onze webpagina’s beter af te stemmen op de specifieke behoeften van iedere Gebruiker; U te informeren over het verloop van bestellingen die u op onze website plaatst en de eventuele retour en/of terugbetaling; U de nodige farmaceutische zorg te kunnen verlenen aan de hand van het opgegeven medisch profiel, in geval we dit nodig achten; U te informeren over belangrijke wijzigingen van onze website en gerelateerde diensten; U te informeren over Farmaline-nieuws, nieuwigheden, promoties uit ons aanbod en relevante gezondheidsinformatie voor zover U aangegeven heeft deze informatie te willen ontvangen.

We kunnen Uw persoonsgegevens ook anomiseren zodat we die statistische gegevens voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een marktonderzoek.

Medische gegevens - dat zijn alle gegevens omtrent uw gezondheid - worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van onze apothekers. Deze gegevens worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Op deze andere medewerkers rust in dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de apotheker uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

5. Ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de Gebruiker zelf;
 • andere vestigingen en ondernemingen die tot dezelfde groep behoren, of in de context van fusies en overnames, weliswaar beperkt tot ondernemingen binnen de Europese Economische Ruimte;
 • of aan Externe Dienstverleners;
 • of wanneer FARMALINE tot een dergelijke verstrekking gehouden is krachtens de wet of een gerechtelijk bevel.

Enkele voorbeelden van situaties waarin Uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden:

 • wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan bedrijven, gespecialiseerd in online betalingen om de verwerking van online betalingen te faciliteren;
 • wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan koerierdiensten die instaan voor de aflevering van uw bestelling;
 • of wij kunnen Uw gegevens doorgeven aan bedrijven met als doel fraude te bestrijden of krediet risico te reduceren.

Het delen van de gegevens is steeds beperkt tot de gegevens die de ontvangers nodig hebben voor een degelijke uitvoering van hun opdracht. Deze website of onze communicaties met U kunnen links bevatten naar andere websites die niet door Farmaline worden beheerd. Farmaline draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop die websites met Uw persoonsgegevens omgaan. We raden U aan de privacy policies van die websites te lezen.

6. Recht van toegang en verbetering van persoonsgegevens

U heeft op ieder ogenblik het recht om kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende Uw persoonsgegevens; de concrete doeleinden van deze verwerkingen; de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op Uw verzoek kunnen Uw gegevens worden meegedeeld, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. U heeft eveneens het recht om kosteloos verbeteringen te laten aanbrengen op alle persoonsgegevens die op U betrekking hebben.

U kan rechten uitoefenen door Farmaline aan te schrijven met een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van Uw identiteitskaart.

U heeft ook het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. In dat geval, neem contact op met ons via e-mail via info@farmaline.nl of het contactformulier.

Indien U Uw naam, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, communicatievoorkeuren of medisch profiel wilt wijzigen nadat u zich heeft geregistreerd, dan kan dit door in te loggen op deze pagina: https://www.farmaline.nl/login/ en vervolgens Uw wijzigingen door te voeren. U kan ook aanvragen dat onze klantendienst de wijzigingen in Uw plaats doorvoert door contact op te nemen via info@farmaline.nl of het contactformulier.
Voor het stopzetten van de FARMALINE-nieuwsbrief verwijzen wij naar de vraag: "Hoe kan ik me in- of uitschrijven voor de Farmaline nieuwsbrief?"

7. Cookies

Deze Website gebruikt cookies en staat cookies van derden toe. Voor een bezoek aan onze website hoeft Uw apparaat geen cookies te accepteren, maar dat kan wel betekenen dat de Website niet meer optimaal werkt. Cookies zijn belangrijk om efficiënt en gemakkelijk op onze website te surfen en te bestellen. Dankzij onze cookies kunt U bijvoorbeeld sneller inloggen of zorgen we ervoor dat U sommige informatie niet steeds opnieuw dient in te vullen. Cookies stellen ons in staat om op basis van de verzamelde informatie onze website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze Gebruikers. Meer informatie over onze Cookie Policy leest u hier.

Voor reclamedoeleinden maakt onze website gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag. Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame: optout.networkadvertising.org & www.youronlinechoices.com.

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna. Privacybeleid van Criteo: www.criteo.com/privacy/

8. Productbeoordelingen (reviews)

U geeft Farmaline het recht om Uw beoordeling of delen ervan te hergebruiken, inclusief Uw naam, achternaam, geboortestad, land en eventuele bedrijfsnaam voor advertentie- en marketingdoeleinden of promotionele activiteiten. U geeft ook toestemming aan Farmaline om Uw beoordeling te wijzigen, om deze duidelijker te maken, in lengte aan te passen, en grammaticaal te verbeteren en U gaat ermee akkoord dat er geen expliciete notificatie voor vereist is. U doet afstand van Uw persoonlijke en materiële rechten op Uw beoordelingstekst en het vorderen van een schadeloosstelling van Farmaline en haar partners voor het eventueel schenden van deze rechten.

9. Veiligheid

Farmaline neemt passende maatregelen om de veiligheid en integriteit van Uw persoonsgegevens te waarborgen tegen verlies of diefstal en tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de gevoeligheid van de betreffende gegevens, ongeacht de wijze waarop de gegevens zijn opgeslagen. Wij hanteren verschillende methodes om gegevens te beveiligen, zoals onder meer:

 • fysieke maatregelen: afsluiten van archiefkasten, toegangsrestricties voor gebouwen en alarmsystemen.
 • technische middelen: wachtwoorden en versleuteling (SSL), conform datgene wat binnen de branche gebruikelijk en actueel is.
 • organisatorische maatregelen: geheimhoudingsovereenkomsten en toegangsrestricties. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van Uw wachtwoord, bijvoorbeeld in geval van bedrieglijk gebruik door een derde.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van Uw wachtwoord, bijvoorbeeld in geval van bedrieglijk gebruik door een derde.

10. Wijzigingen aan het Privacy Policy

Farmaline kan deze Privacy Policy ten allen tijde wijzigen door een aangepaste versie op de website te publiceren. Wij adviseren U om onze website van tijd tot tijd te bezoeken en de Privacy Policy door te nemen. Bij belangrijke aanpassingen zullen wij U daarvan naar mogelijkheid op de hoogte stellen.

11. Slot

Heeft U vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacy Policy of over de registratie van gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy, dan kan U als volgt contact opnemen:

 • via mail: privacy@farmaline.be
 • per post: Farmaline, tav Legal departement, Dirk Hartogweg 14, 5928LV Venlo, Nederland 

Farmaline heeft het auteursrecht over deze Privacy Policy. Gebruik door derden voor commerciële doeleinden is niet toegelaten.